نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

web-seminar

web-seminar


 
اولین نشست تخصصی – افتتاحیه :
نگاهی به اوراسیا
بیست و شش بهمن 1384
 
دومین نشست تخصصی :
تحولات در قرقیزستان ،ز مینه ها و پیامدها
چهارم اردیبهشت 1384
 
 
سومین نشست تخصصی:
تحولات در گرجستان ، زمینه ها و پیامدها
سیزدهم اردیبهشت 1384
 
چهارمین نشست تخصصی:
تحولات در اوکراین زمینه هاو پیامدها
بیست و پنجم اردیبهشت 1384
 
  پنجمین نشست تخصصی:
پیامدهای منطقه ای و بین المللی تحولات گرجستان،اوکراین و قرقیزستان
هشتم خرداد 1384
  ششمین نشست تخصصی:
آذربایجان : چشم انداز چالشها
ششم شهریور ١٣٨٤
 
 
 
 سیاست نفت؛ و ژئوپلتیک قفقاز
بیست و پنجم مهر 1384

 

 
رژیم حقوقی دریای خزر ؛ چالش ها و چشم اندازها
بیست و چهارم آبان ماه 1384

 

 
نفت و ملاحظات امنیتی در قفقاز جنوبی
یازدهم دی ماه 1384

 

 
 کنوانسیون محیط زیست دریای خزر
دوم اسفند ماه 1384

 

 
 
 هند وپاکستان در آسیای مرکزی ( با تمرکز برانرژی دریای خزر)
جهاردهم اسفند ماه1384

 

 
دولت وهویت در آسیای مرکزی و قفقاز
نوزدهم اردیبهشت ماه 1385

 

 
افغانستان ؛ چشم اندازها و چالش ها
سی و یکم اردیبهشت ماه 1384

 

 

چهاردهمین نشت تخصصی:

تاثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقاز

هفتم آبان ماه 1385

 
 

پانزدهمین نشت تخصصی :گرایشهای اسلامی در آسیای مرکزی(اسماعیلیه در آسیای مرکزی)

سی آبان ماه 1385

 

 
فدراسیون روسیه و اسلام گرایی و در اوراسیای مرکزی
بیست و شش آذر ماه 1385

 

 
ترکمنستان پس از:صفر مراد نیازاف
دوازدهم دی ماه 1385

 

 
تجدید حیات طالبان
اول اسفند ماه 1385

 

 
 روابط اقتصادی ج.ا.ایران و کشورهای قفقاز جنوبی
هجدهم اردیبهشت ماه 1386

 

 

 

 

 

 
 تحولات رژیم حقوقی دریای خزر
بیست و نهم مهر ماه 1386

 

 

 
 روابط ایران و ارمنستان 86-1370
بیست و نهم آبان ماه 1386

 

 
 پیرامون نام های دریای خزر
بیست و هفتم آذر ماه 1386

 

 
 عمل گرایی در سیاست خارجی روسیه (دوران پوتین)
سی بهمن  ماه 1386

 

 
 ج.ا.ایران از نگاه روسیه
دوازدهم اسفند ماه 1386

 

 
 تحولات امنیتی در قفقاز شمالی
هشتم اردیبهشت ماه 1387
 
 روابط فرهنگی ایران و روسیه: امکانات و موانع
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1387

 

 
 روابط سیاسی - اقتصادی ایران و روسیه، در دوران ولادیمیر پوتین 1387-1379
دوازدهم خرداد ماه 1387
 
 ریشه ها و پیامدهای جنگ در گرجستان
پانزده مهرماه  ماه 1387

 

 
 نقش آمریکا در جنگ قفقاز ( اوستیای جنوبی)
بیست آبان ماه 1387
 
 جنگ قفقاز و نظام بین الملل
نهم آذرماه 1387

 

 
 ازبکستان و تحولات منطقه ای
چهارم اسفند ماه 1387
 
 قاچاق زنان و کودکان در آسیای مرکزی
سیزدهم  اسفند ماه 1387

 

 
 چشم انداز روابط روسیه و آمریکا در دوران اوباما (و پیامدهای منطقه ای آن)
سی  فروردین ماه 1388
 
 علل قدرت یابی طالبان
یازدهم خردادماه 1388

 

 
 رقابت چین و ژاپن در حوزه انرژی آسیای مرکزی و نقش ج.ا.ایران 
دوازدهم  خردادماه 1388

 

 
 ریشه ها و پیامدهای جنگ گرجستان 
چهاردهم مهرماه 1388

 

 
نقش آمریکا در جنگ قفقاز
بیستم آبان ماه 1388

 

 
بزرگداشت روز اکو
هشتم آذرماه  1388

 

 
تحولات جاری در روابط روسیه و ایالات متحده
سیزدهم دی ماه 1388

 

 
چشم انداز همکاری و امنیت در قفقاز جنوبی 2010
شانزدهم اسفندماه 1388

 

 
انقلاب لاله ای قرقیزستان ؛ ناکامی ها و پیامدها
چهارم خردادماه 1389 
 

 

 
قفقاز جنوبی و ج.ا.ایران نگاهی دیگر
نهم آبان ماه 1389 

 

 
روسیه و مسئله غرب 
هفتم آذر ماه 1389
 
نگاهی به رویکردهای نوین در سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر اوراسیای مرکزی
بیست و یکم آذر ماه 1389 

 

 
چالش های زیست محیطی در دریای خزر
هفدهم اسفندماه 1389 
 
بازتاب تحولات خاورمیانه بر اوراسیای مرکزی( بخش اول)
بیستم اردیبهشت  ماه 1390

 

 
بازتاب تحولات خاورمیانه بر اوراسیای مرکزی( بخش دوم)
بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1390

 

 
سیاست خارجی قزاقستان
بیست و ششم مهرماه 1390

 

 
سازمان همکاری شانگهای و امنیت انرژی
بیست و هفتم آذرماه 1390
 
بیست سال روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
بیست و ششم بهمن ماه  1390

 

 
سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،چشم اندازها و چالش ها
شانزدهم  اسفند ماه  1390
 
قومیت ، محلگرایی و ملیت در آسیای مرکزی 
هفدهم اردیبهشت ماه 1391

 

 

سومین دوره ریاست جمهوری پوتین و تأثیر آن بر روابط روسیه و ایران

هشتم خردادماه 1391