نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

web-Project

web-Project


 

  طرح پژوهشی قاچاق انسان در آسیای مرکزی

تیرماه 1384- بهار 1385 ( اختتام یافته)


مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار : طاهره سادات هاشمی

 

طرح پژوهشی نقد و ارزیابی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی

پاییز 1385- تابستان 1386( اختتام یافته )

مجری طرح: دکتر الهه کولائی

 

 
       
  ا ارزیابی عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

1384-1374 ( دهه دوم)

 اسفند  1385-1384( اختتام یافته)

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار : محمد مودب

سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

مرداد 1386-1385( اختتام یافته )

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار : ماندانا تیشه یار

 
 

 

 اکتابشناسی اوراسیای مرکزی

بهار 1387-اسفند 1388( اختتام یافته )

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار:سیدمهدی حسینی تقی آباد

 

  رقابت چین و ژاپن در حوزه دریای مازندران

آبان 1387- اسفند 1388( اختتام یافته )

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار : ماندانا تیشه یار

 
 

 

تحول در نظریه های منطقه گرایی

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار:دکتر بهاره سازمند

 

انتقال انرژی از آسیای مرکزی به شرق آسیا از مسیر ایران

( اختتام یافته )

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار:دکتر ماندانا تیشه یار

 
 

تغییر در نظام فدرال روسیه در دوره ولادمیر پوتین  

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکاران: مهناز گودرزی و فرشته مشهدی رفیع

 

تاثیر سیاست امنیت انرژی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار:آزاده ا... مرادی

 

 
 

نقش سازمان پیمان شانگهای در تامین امنیت انرژی آسیای مرکزی

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار طرح : دکتر ماندانا تیشه یار

 

 

عوامل توسعه روابط روسیه و حماس ( در حال اجرا ) 

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار طرح : عفیفه عابدی

 

 
 

تاثیر جنگ ایران و عراق بر نقش های اجتماعی زنان ایران ( در حال اجرا )

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار طرح : عفیفه عابدی