نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش وبینار «مهارت‌های کاربردی در برنامۀ ورد» جلسه دوم

گزارش وبینار «مهارت‌های کاربردی در برنامۀ ورد» جلسه دوم


 

 

گزارش دومین وبینار «مهارت‌های کاربردی در برنامۀ ورد»

 

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای، چهارشنبه 28 آبان 1399 دومین وبینار «مهارت‌های کاربردی در برنامۀ ورد» را در سه ساعت از 16 تا 19 در محیط برنامۀ اسکای‌روم برگزار کرد. خانم اعظم مرادی تبریزی، کارشناس ارشد روابط بین‌المل و ویراستار متن‌های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مدرس این وبینار سه ساعتِ بود. در این وبینار که با 13 ثبت‌نام‌کننده برگزار شد؛ مدرس به‌صورت صوتی و تصویری با مهارت‌آموزان در ارتباط بود و با به اشتراک‌گذاشتن دسکتاپ خود در اتاق، روی فایل ورد امکانات و نکته‌هایی کاربردی  از ورد را آموزش داد و کارگاه را پیش برد. ایشان بعد از هر یک ساعت، پنج دقیقه به مهارت‌آموزان زمان استراحت داد.

خانم مرادی در این سه ساعت، نکته‌هایی کاربردی با هدف استفادۀ اصولی و سرعت در استفاده از ورد مانند کار‌کردن چند نفره روی یک فایل، گسترش حافظۀ موقت ورد، پاورقی، کامنت‌گذاری، ردگیری تغییرات، کلیدهای میانبر و جابه‌جایی سریع در متن، نت‌پد و ریزه‌کاری‌های دیگری را آموزش داد. ایشان در طول آموزش با سؤال‌کردن و بازخوردگرفتن از شرکت‌کنندگان بر فرایند آموزش نظارت داشت و وبینار در فرایندی تعاملی پیش رفت. مدرس در پایان وبینار به سؤال‌ها پاسخ داد و اشکال‌های شرکت‌کنندگان را رفع کرد.