اخبار و رویدادها

گزارشی از برگزاری نشست " تحولات سیاسی ارمنستان: پیامدهای آن در منطقه و تاثیر آن بر سیاست خارجی این کشور"