نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه پژوهشی آسیای مرکزی- قفقاز

گروه پژوهشی آسیای مرکزی- قفقاز


 

گروه پژوهشی آسیای مرکزی- قفقاز :

 مأموریت:

مطالعات سازمان یافته و تولید علمی برای شناخت دقیق کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز؛

گسترش امکان مطالعات علمی میدانی برای شناخت دقیق این منطقه؛

 ارائه خدمات پژوهشی- اموزشی به سازمان­های مختلف کشور، در بخش خصوصی و دولتی، در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خارجی، دفاعی، امنیتی، در مورد تنظیم روابط با جمهوری­های پیشین اتحاد شوروی در جهت تامین منافع کشور،

ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره­ای به دانشکده و مراکز پژوهشی دانشگاه تهران،

 ایجاد و گسترش ارتباط با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی کشور،

 ایجاد و گسترش ارتباط با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی جمهوری­های پیشین اتحاد شوروی،

  همچنین ایجاد گسترش ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دیگر کشورهای جهان در این زمینه.

 اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی:

  • ارائه خدمات پژوهشی، مشورتی، آموزشی به سازمان­های مختلف کشور، در بخش خصوصی و دولتی، در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خارجی، دفاعی، امنیتی، در مورد تنظیم روابط با جمهوری­های آسیای مرکزی و قفقاز در جهت تامین منافع کشور.
  •  توسعه­ی دامنه­ی پژوهش­های کاربردی در زمینه­ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در حوزه های کاری در وزارت­خانه­ها، سازمان­ها، موسسه­ها و نهاد های دولتی و خصوصی،
  • استفاده­ی موثر از توانمندی­ها و قابلیت­های علمی، پژوهشی و آموزشی استادان گروه­های مختلف دانشگاهی از جمله مطالعات منطقه، روابط بین­الملل و علوم سیاسی،
  • راه اندازی حوزه های تخصصی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مناطق یاد شده.

  اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی:

  • گسترش و تقویت مطالعات علمی درمورد منافع ج. ا.ایران درجمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز،
  • ارائه راهکار برای تدوین سیاست خارجی ج.ا.ایران در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ،
  • توسعه و ارتقای روش های میان رشته ای برای مطالعه و شناخت حوزه های مختلف کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز،
  • روش های راهکار ارتقای روابط کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با ایران از مسیر حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی،
  • ارتقاء دانش در مورد مسایل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهب، جنسیت، تاریخ، مهاجرت، حقوق و قانون­گذاری، حکومت و جامعه ی مدنی، قومیت در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز.