نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابشناسی اوراسیای مرکزی (آسیای مرکزی قفقاز و روسیه)

کتابشناسی اوراسیای مرکزی (آسیای مرکزی قفقاز و روسیه)


کتابشناسی اوراسیای مرکزی (آسیای مرکزی قفقاز و روسیه)

مجری طرح : دکتر الهه کولایی

همکار طرح : سید مهدی حسینی تقی آبادی

هدف :

شناسایی ، گرد آوری و معرفی کلیه کتاب ها و کتابشناسی  های مربوط به اوراسیای مرکزی (آسیای مرکزی – قفقاز – روسیه)

ضرورت طرح :

کشورهای اوراسیای مرکزی در همسایگی کشور ما در سال های اخیر عرصه تحولات همه جانبه داخلی و خارجی بوده اند,که شناسایی و شناخت ابعاد گوناگون آن یک ضرورت علمی و برجسته برای کشور ما است. با توجه به فقدان کتاب شناسی مناسب در این زمینه اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته است.منبع شناسی مناسب در مورد آسیای مرکزی – قفقاز – روسیه( اوراسیای مرکزی) وجود ندارد.در این طرح کلیه کتاب ها و کتاب شناسی های موجود در مورد اوراسیای مرکزی شناسایی و گرد آوری و تنظیم خواهد شد,تا پژوهشگران در سطوح مختلف بتوانند بر اساس شناسایی منابع مورد نیاز تحقیقات خود را در مورد مسائل گوناگون این منطقه انجام دهند.

بهار 1387-1388