نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاتالوگ معرفی سامانه های اعضای هیات علمی

کاتالوگ معرفی سامانه های اعضای هیات علمی


 

 

 

کاتالوگ معرفی سامانه های اعضای هیات علمی در لینک خدمات کاربران در وب سایت دانشگاه قرار گرفت.

 

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی میرساند کاتالوگ معرفی سامانه های اعضای هیات علمی در وب سایت دانشگاه در لینک خدمات کاربران درج گردید .

آدرس استفاده از کاتالوگ :http://ut.ac.ir/Files/faculty-members-catalogue-1392.pdf