نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"

چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"


  چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰  
دانشکده حقوق حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی، ایران، روسیه، آمریکا، خاورمیانه


برای دریافت فایل چکیده همایش اینجا  کلیک کنید.