نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهل و یکمین نشست تخصصی : چشم انداز همکاری و امنیت در قفقاز جنوبی 2010 شانزدهم اسفندماه 1388

چهل و یکمین نشست تخصصی : چشم انداز همکاری و امنیت در قفقاز جنوبی 2010 شانزدهم اسفندماه 1388


چهل و یکمین نشست تخصصی  :

چشم انداز همکاری و امنیت در قفقاز جنوبی 2010  

شانزدهم اسفندماه  1388

سخنرانان:

جناب آقای دکترمحمد جواد وعیدی، استاد دانشگاه شیراز  

جناب آقای دکتر علیرضا کسایی، مدیر دفتر مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه

جناب آقای دکتر بهرام امیراحمدیان، پژوهشگر و کارشناس مسائل قفقاز

جناب آقای دکترگیانودیا، وزیر سابق آموزش عالی گرجستان واستاد دانشگاه تفلیس  

جناب آقای دکتر الگار ولیزاده، رئیس خبرگزاری ریانووستی  درجمهوری آذربایجان

جناب آقای دکتر آرچیلی گگشیدزه ، کارشناس مسائل استراتژیک گرجستان

جناب آقای دکتر زرتشت علیزاده، روزنامه نگار و کارشناس مسائل قفقاز در جمهوری آذربایجان

جناب آقای حسن بهشتی پور، معاون شبکه جهانی پرس تی وی

سرکار خانم دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران