نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهلمین نشست تخصصی : تحولات جاری در روابط فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا سیزدهم دی ماه 1388

چهلمین نشست تخصصی : تحولات جاری در روابط فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا سیزدهم دی ماه 1388


چهلمین   نشست تخصصی  :

تحولات جاری در روابط فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا 

سیزدهم دی ماه 1388

سخنرانان:

آقای دکتر محمد کاظم سجادپور ، استاد دانشکده وزارت امور خارجه

آقای دکتر جهانگیر کرمی ، استاد دانشکده مطالعات جهان

آقای دکترحسام الدین واعظ زاده ، استاد دانشکده مطالعات جهان