نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین نشست تخصصی: تحولات در اوکراین زمینه هاو پیامدها بیست و پنجم اردیبهشت 1384:

چهارمین نشست تخصصی: تحولات در اوکراین زمینه هاو پیامدها بیست و پنجم اردیبهشت 1384:


چهارمین نشست تخصصی:
تحولات در اوکراین زمینه هاو پیامدها
بیست و پنجم اردیبهشت 1384
: 

سخنرانان :

1- دکتر الهه کولایی ، مدیر برنامه اوراسیای مرکزی :
" چالشهای روابط روسیه و اوکراین، پس از جدایی"

2- حمید رضا حا فظی ، اداره اول کشورهای مشترک المنافع:
" انقلاب گل سرخ در گرجستان "