اخبار و رویدادها

پیام تسلیت بمناسبت در گذشت استاد عالیقدر دکتر ابومحمد عسگرخانی


    درگذشت استاد برجسته روابط بین‌الملل آقای دکتر ابومحمد عسگرخانی آسیبی بزرگ برای جامعه دانشگاهیان است. برای ایشان از درگاه پروردگار رحمت و آمرزش و برای خاندان محترم ایشان سلامتی و شکیبایی آرزو می کنم. الهه کولایی رییس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران      درگذشت استاد برجسته روابط بین‌الملل آقای دکتر ابومحمد عسگرخانی آسیبی بزرگ برای جامعه دانشگاهیان است. برای ایشان از درگاه پروردگار رحمت و آمرزش و برای خاندان محترم ایشان سلامتی و شکیبایی آرزو می کنم. الهه کولایی رییس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران         

 

 
درگذشت استاد برجسته روابط بین‌الملل آقای دکتر ابومحمد عسگرخانی آسیبی بزرگ برای جامعه دانشگاهیان است.
برای ایشان از درگاه پروردگار رحمت و آمرزش و برای خاندان محترم ایشان سلامتی و شکیبایی آرزو می کنم.

الهه کولایی
رییس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران 
 
 
درگذشت استاد برجسته روابط بین‌الملل آقای دکتر ابومحمد عسگرخانی آسیبی بزرگ برای جامعه دانشگاهیان است.
برای ایشان از درگاه پروردگار رحمت و آمرزش و برای خاندان محترم ایشان سلامتی و شکیبایی آرزو می کنم.
الهه کولایی
رییس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران