نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه

پنجمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه


 

 آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار)
پنجمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل
 قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای، انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی
سخنرانان
دکتر سعیده لطفیان 
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار گروه مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه تهران
دکتر بهاره سازمند 
دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
دکتر اکبر ولیزاده 
استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
دکتر رکسانا نیکنامی 
استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
مدیر نشست:
الهه کولایی 
استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران