نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین نشست تخصصی: پیامدهای منطقه ای و بین المللی تحولات گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان هشتم خرداد 1384

پنجمین نشست تخصصی: پیامدهای منطقه ای و بین المللی تحولات گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان هشتم خرداد 1384


پنجمین نشست تخصصی:
پیامدهای منطقه ای و بین المللی تحولات گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان
هشتم خرداد 1384

سخنرانان :

1- دکتر پیروز مجتهد زاده، رئیس مرکز یوروسویک لندن:
"پیامدهای بین المللی انقلابهای رنگی"

2- دکتر سعیده لطفیان،معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
"پیامدهای منطقه ای تحولات انقلابهای رنگی"