نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وضعیت پایگاه نظامی آمریکا در ماناس

وضعیت پایگاه نظامی آمریکا در ماناس


 وضعیت پایگاه نظامی آمریکا در ماناس

ناآرامی های اخیر در قرقیزستان، سبب نگرانی آمریکا از وضعیت پایگاه ماناس شده است. این پایگاه که در نزدیکی بیشکک قرار دارد، از سال 2001 در اختیار آمریکا و حلقه ی ارتباطی حیاتی برای عملیات نظامی آمریکا در قرقیزستان است. تنها در مارس 2010، حدود 50000 نیروی آمریکایی از طریق این پایگاه جابجا شدند. رهبران دولت موقت قرقیزستان که در حال حاضر قدرت را در دست دارند، از آمریکا به این دلیل که با وجود مشاهده ی فساد و رفتارهای ضد دموکراتیک در حکومت باقی اف به حمایت از او ادامه داد، انتقاد می کنند. هرچند رزا آتانبایوا، رئیس دولت موقت گفته که دسترسی آمریکا به پایگاه ماناس، محدود یا لغو نخواهد شد، اما سرنوشت این پایگاه در بلندمدت، به انتخابات پاییز امسال در قرقیزستان بستگی دارد. اکنون دغدغه ی عمده ی آمریکا این است که چگونه در مدت باقی مانده تا انتخابات، افکار عمومی قرقیزستان را به نفع خود بازسازی کند.
وضعیت کنونی آمریکا در قرقیزستان را می توان به عنوان یکی از نمونه های محاسبه ی اشتباه آمریکا ارزیابی کرد. بسیاری بر این باورند که حمایت آمریکا از حکومت باقی اف بیش از  حد معمول بوده است. همچنین در سال های اخیر، سفارت آمریکا از ملاقات با رهبران مخالفان و نیز اعضای تشکل های غیر دولتی خودداری می کرد. این گونه اقدام ها سبب افزایش نگرش منفی نسبت به آمریکا در میان مخالفان باقی اف می شد. اکنون کنگره آمریکا طرحی برای بازسازی چهره ی کشور خود در قرقیزستان در دست بررسی دارد. در این طرح موارد مختلفی، از اعزام دانشجویان قرقیز به آمریکا برای تحصیل تا کمک به سازمان های غیر دولتی و ایجاد فضای باز سیاسی در قرقیزستان پیش بینی شده است.