نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش بین المللی " روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای "

همایش بین المللی " روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای "


 

 

»»»»» همایش بین المللی  " روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای "

»»»» برنامه همایش 

 

اطلاعات خبر
 
تیتر خبر: چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای 
 
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰   
دانشکده حقوق حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران
 
سایت همایش:  

»»» چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"

 

 

اطلاعات خبر
 
تیتر خبر: چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای 
 
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰   
دانشکده حقوق حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران
 
سایت همایش: