نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفدهمین نشست تخصصی : ترکمنستان پس از:صفر مراد نیازاف دوازدهم دی ماه 1385

هفدهمین نشست تخصصی : ترکمنستان پس از:صفر مراد نیازاف دوازدهم دی ماه 1385


هفدهمین  نشست تخصصی  :
ترکمنستان پس از:صفر مراد نیازاف
دوازدهم دی ماه  1385

سخنرانان:

جناب آقای دکتر سید رسول موسوی - مدیر کل دفتر سیاسی و بین المللی وزرات امور خارجه

جناب آقای آقاجانی - رئیس اداره دوم کشورهای مشترک المنافع وزارت خارجه

سرکار خانم دکتر الهه کولایی - استاد دانشگاه تهران