نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین نشست تخصصی : رژیم حقوقی دریای خزر ؛ چالش ها و چشم اندازها بیست و چهارم آبان ماه 1384

هشتمین نشست تخصصی : رژیم حقوقی دریای خزر ؛ چالش ها و چشم اندازها بیست و چهارم آبان ماه 1384


هشتمین  نشست تخصصی  :
رژیم حقوقی دریای خزر ؛ چالش ها و چشم اندازها
بیست و چهارم آبان ماه 1384 

سخنرانان :

آقای دکتر پیروز مجتهدزاده - رئیس موسسه یوروسویک لندن - استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر مهرداد ناظمی - مشاور دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج.ا.ایران-استاد دانشگاه آزاد اسلامی

آقای مجتبی دمیرچی- رئیس دبیرخانه مسائل دریای خزر