نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجدهمین نشست تخصصی : تجدید حیات طالبان اول اسفند ماه 1385

هجدهمین نشست تخصصی : تجدید حیات طالبان اول اسفند ماه 1385


هجدهمین  نشست تخصصی  :
تجدید حیات طالبان
اول اسفند ماه  1385

سخنرانان:

جناب آقای طاهریان - رئیس ستاد افغانستان

سرکار خانم فرزین نیا - رئیس مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه