نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین نشست تخصصی : نفت و ملاحظات امنیتی در قفقاز جنوبی یازدهم دی ماه 1384

نهمین نشست تخصصی : نفت و ملاحظات امنیتی در قفقاز جنوبی یازدهم دی ماه 1384


نهمین  نشست تخصصی  :
نفت و ملاحظات امنیتی در قفقاز جنوبی
یازدهم دی ماه 1384  

سخنرانان :

آقای دکتر نرسی قربان - کارشناس نفت و گاز

آقای دکتر امیر احمدیان - استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل قفقاز

خانم دکتر الهه کولایی - استاد دانشگاه تهران