نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایه شدن مجله مطالعات اوراسیای مرکزی در اسکاپوس و الزویر

نمایه شدن مجله مطالعات اوراسیای مرکزی در اسکاپوس و الزویر


 

با یاری خداوند و همت استادان مطالعات منطقه‌ای، روابط بین الملل و علوم سیاسی، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به‌عنوان نخستین مجله مطالعات منطقه‌ای، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ایرانی، در اسکاپوس (Scopus) و الزویر (ELSEVIER) نمایه شد.
نسخۀ الکترونیکی مقاله‎‌های چاپ شده، در سامانه مجله برای همگان قابل دسترسی است.
 
صفحه مجله در تارنمای اسکاپوس