نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش سازمان پیمان شانگهای در تامین امنیت انرژی آسیای مرکزی

نقش سازمان پیمان شانگهای در تامین امنیت انرژی آسیای مرکزی


نقش سازمان پیمان شانگهای در تامین امنیت انرژی آسیای مرکزی

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار طرح : دکتر ماندانا تیشه یار