نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مذاکرات تشکیل ائتلاف جدید از سوی احزاب مخالف جمهوری آذربایجان

مذاکرات تشکیل ائتلاف جدید از سوی احزاب مخالف جمهوری آذربایجان


ائتلاف جدیدی از سوی احزاب مخالف جمهوری آذربایجان در حال تشکیل است. به گفته علی علی اف رهبر حزب توسعه و همبستگی شهروندان آذربایجان، دور جدید مذاکرات حزب لیبرال، حزب جبهه خلق کلاسیک و حزب توسعه و همبستگی شهروندان آذربایجان جهت تشکیل این ائتلاف برگزار شد. این مذاکرات با حضور لاله شوکت رهبر حزب لیبرال و عوض تمیرخان مسئول اجرایی این حزب، میرمحمود میرعلی اوغلو رهبر حزب جبهه خلق کلاسیک و علی علی اف رهبر حزب توسعه و همبستگی شهروندان آذربایجان برگزار شده است. این دور مذاکرات آنان برای تشکیل ائتلاف جدید، دستاوردهای زیادی داشته است. هم اکنون مذاکرات رهبران این سه حزب برای تشکیل این ائتلاف ادامه دارد. این سه حزب دیدگاه ها و مواضع مشترک زیادی دارند. چگونگی تشکیل این ائتلاف بستگی به نتایج مذاکرات خواهد داشت.
از سوی دیگر نیز 5 حزب سیاسی طرفدار حزب حاکم آذربایجان در حال تشکیل ائتلاف جدید در کشور هستند. رهبران حزب جمهوری خواهان آزاد آذربایجان، حزب دنیای دمکرات آذربایجان، حزب مبارزان آذربایجان، حزب دولتگرای ملی آذربایجان و حزب جمهوری خواهان آذربایجان قصد تشکیل این ائتلاف سیاسی جدید را دارند. همه این احزاب به ثبت رسمی رسیده اند. کامل سیداف، محمد علیزاده، آقادور مسلم اف، صابر تاروردی یف و ثبوت اسداف رهبران این احزاب سیاسی آذربایجان روز جمعه 23 اردیبهشت با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی تشکیل ائتلاف جدید از سوی این 5 حزب سیاسی در کشور را اعلام کردند.
به نظر می‌رسد با انتخاب سفیر جدید امریکا و آغاز فعالیت او، احزاب مخالف به فعالیت‌های خود شدت داده‌اند. این امر می‌تواند ناشی از حمایت‌های آمریکا از این جریان‌های غرب‌گرا باشد که نگران رشد اسلام گرایی در این کشور هستند. در مقابل نیز دولت جمهوری اذربایجان سعی دارد با متحد کردن نیروهای خود در مقابل  تحرکات این جریان‌ها بایستد