نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فوتر

فوتر


کشیک شبکه در ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17

  • 88969465 (امکان دریافت پیغام صوتی) و 8233714-0936 (امکان دریافت پیام کوتاه)

نمابر کارپردازی

  • 88960708

نمابر دفتر ریاست

  • 88965781

کدپستی

  • 1417633861

پست الکترونیکی

  • citc@ut.ac.ir