نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان مقاله برای مجله مطالعات اوراسیای مرکزی

فراخوان مقاله برای مجله مطالعات اوراسیای مرکزی


 

فراخوان
مجله مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
 
با یاری خداوند و همت استادان مطالعات منطقه‌ای، روابط بینالملل و علوم سیاسی، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به‌عنوان نخستین مجله مطالعات منطقه‌ای، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به زبان فارسی، در اسکاپوس (Scopus) و الزویر (ELSEVIER) نمایه شد. دوفصل‌نامه علمی- پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، با پذیرش مقالههای مربوط به روابط ایران و اوراسیا، دامنه و حوزه مطالب خود را گسترش داده است. از استادان، پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه، دعوت می‌شود مقالههای علمی- پژوهشی خود را در محورهای زیر برای مجله ارسال کنند:
-جایگاه انرژی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- نقش فرهنگ در روابط جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- جایگاه محیط زیست و سیاست سبز در روابط جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- نقش سازمان‌های منطقه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- تحریم‌های بین‌المللی، فرصتها و تهدیدهای ایران در اوراسیا
- روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا
- مطالعات تطبیقی ایران و کشورهای اوراسیا
نسخۀ الکترونیکی مقاله‎‌های چاپ شده، در سامانه مجله برای همگان قابل دسترسی است. برای
فرستادن مقاله و دریافت اطلاعات بیشتر نشانی زیر را ببینید:
www.jcep.ut.ac.ir
61112396- 66419704
 
با دنبال کردن (فالو) صفحه آکادمیای مجله، به روز بمانید
 
https://independent.academia.edu/journalofCentralEurasiaStudies