نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان دریافت طرح، تالیف و ترجمه در مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

فراخوان دریافت طرح، تالیف و ترجمه در مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی


 

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
دانشگاه تهران
 
درهم‌تنیدگی مناسبات و مسائل ایران با فدراسیون روسیه و جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی (آسیای مرکزی و قفقاز)، اهمیت شناخت دقیق این مناطق را به‌خوبی روشن می‌کند. «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران» (برنامة اوراسیای مرکزی پیشین) در پاسخ به نیاز‌های گوناگون کشور در این حوزه، فعالیت خود را از بهمن 1383 آغاز کرد. این مرکز با هدف کمک به شناخت بیشتر و بهتر اوراسیای مرکزی، از فعالیت‌های پژوهشی در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و روابط خارجی کشورهای اوراسیای مرکزی با دیگر کشورها و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. در همین زمینه حمایت از فعالیت‌های زیر در دستور کار این مرکز قرار دارد:
1-پشتیبانی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در حوزۀ اوراسیای مرکزی؛
2-پشتیبانی طرح‌های پژوهشی استادان و دانشجویان دکتری؛
3-پشتیبانی تألیف و ترجمة کتاب به‌وسیلة استادان.
دانشجویان دکتری که رسالة خود را با درجة عالی و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد که پایان‌نامة خود را با نمرة عالی دفاع کنند، برای استفاده از حمایت مرکز از رساله یا پایان‌نامة خود می‌توانند درخواست خود را در تارنمای cces.ut.ac.ir بارگزاری کنند. همچنین از استادان و پژوهشگران حوزة اوراسیای مرکزی دعوت می‌شود طرح‌ها و کتاب‌های پیشنهادی خود برای تألیف و ترجمه را در این تارنما بارگزاری کنند.
طرح‌های فرستاده شده، پس از داوری و تأیید استادان مربوط، اجرا می‌شوند. لازم به یادآوری است شورای علمی این مرکز، در جهت تأمین بهینة منافع ملی و رفع نیاز‌های کشور، پژوهش‌های کاربردی، به‌ویژه در زمینة روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اوراسیای مرکزی را در اولویت قرار داده است.
مجلة فارسی مطالعات اوراسیای مرکزی ( https://jcep.ut.ac.ir ) که در نمایه بینالمللی اسکاپوس پذیرفته شده است و مجلۀ انگلیسی مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی ( https://jices.ut.ac.ir ) هم پذیرای مقاله‌های علمی- پژوهشی استادان و پژوهشگران حوزۀ اوراسیای مرکزی هستند. استادان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به فعالیت علمی- پژوهشی در حوزة اوراسیای مرکزی می‌توانند پرسش‌های خود را با پست الکترونیکی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به آدرس cces@ut.ac.ir و همچنین شماره تلفن‌های 66953996 و 66419704 با کارشناسان این مرکز در میان بگذارند.