نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عوامل توسعه روابط روسیه و حماس

عوامل توسعه روابط روسیه و حماس


عوامل توسعه روابط روسیه و حماس ( در حال اجرا ) 

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار طرح : عفیفه عابدی