نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح پژوهشی قاچاق انسان در آسیای مرکزی

طرح پژوهشی قاچاق انسان در آسیای مرکزی


طرح پژوهشی قاچاق انسان در آسیای مرکزی

تیرماه 1384- بهار 1385 ( اختتام یافته)

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار : طاهره سادات هاشمی

همکاران طرح:
طاهره سادات هاشمی
بهناز اسدی کیا

هدف:
بررسی علل و عوامل ایجاد و گسترش پدیده قاچاق انسان که به یکی از هولناک ترین عرصه های تجارت در جهان تبدیل شده است. این برده داری مدرن بویژه زنان و کودکان را قربانی می سازد.

ضرورت تحقیق:
کشورهای آسیای مرکزی در همجواری جمهوری اسلامی ایران یکی از عرصه های شکل گیری و گسترش قاچاق انسان و باندهای فساد فعال در این حوزه هستند، که شناخت علل و عوامل آن می تواند در برخورد با این دشواری در کشور ما راهگشا باشد.

تیرماه 1384- بهار 1385