نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی چهارمین نشست تخصصی : چشم انداز روابط روسیه و آمریکا در دوران اوباما (و پیامدهای منطقه ای آن)

سی چهارمین نشست تخصصی : چشم انداز روابط روسیه و آمریکا در دوران اوباما (و پیامدهای منطقه ای آن)


سی چهارمین نشست تخصصی  :

چشم انداز روابط روسیه و آمریکا در دوران اوباما (و پیامدهای منطقه ای آن)

سی فروردین ماه 1388

سخنران:

جناب آقای دکتر سجادپور، استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه