نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی پنجمین نشست تخصصی : علل قدرت یابی طالبان

سی پنجمین نشست تخصصی : علل قدرت یابی طالبان


سی پنجمین  نشست تخصصی  :

علل قدرت یابی طالبان

یازدهم خردادماه  1388

سخنران:

جناب آقای دکتر شفیعی ، هیات علمی دانشگاه اصفهان