نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی و یکمین نشست تخصصی جنگ قفقاز و نظام بین الملل

سی و یکمین نشست تخصصی جنگ قفقاز و نظام بین الملل


سی یکمین نشست تخصصی  :

نقش قفقاز و نظام بین الملل

نهم آذرماه  1387

سخنرانان:

جناب آقای دکترسید محمد کاظم سجادپور،عضو هئیت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

جناب آقای دکترسعید تائب ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی