نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی و هشتمین نشست تخصصی : نقش آمریکا در جنگ قفقاز

سی و هشتمین نشست تخصصی : نقش آمریکا در جنگ قفقاز


سی و هشتمین نشست تخصصی  :

نقش آمریکا در جنگ قفقاز

بیستم آبان ماه 1388

سخنرانان:

آقای دکترابراهیم متققی ، استاد دانشگاه تهران