نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی و نهمین نشست تخصصی : بزرگداشت روز اکو هشتم آذرماه 1388

سی و نهمین نشست تخصصی : بزرگداشت روز اکو هشتم آذرماه 1388


سی و نهمین  نشست تخصصی  :

بزرگداشت روز اکو

هشتم آذرماه 1388

سخنرانان:

آقای یحیی معروفی ، دبیر کل اکو

آقای طاهریان ، معاون دبیر کل اکو

سرکار خانم دکتر کولایی ، استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر آقایی ، استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر متققی ، استاد دانشگاه تهران