نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی سومین نشست تخصصی : قاچاق زنان و کودکان در آسیای مرکزی

سی سومین نشست تخصصی : قاچاق زنان و کودکان در آسیای مرکزی


سی سومین نشست تخصصی  :

قاچاق زنان و کودکان در آسیای مرکزی

سیزدهم اسفند ماه 1387

سخنرانان:

سرکار خانم دکتر شهلامعظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه

سرکار خانم دکتر الهه کولایی، عضو هیات علمی دانشگاه