نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی دومین نشست تخصصی : ازبکستان و تحولات منطقه ای

سی دومین نشست تخصصی : ازبکستان و تحولات منطقه ای


سی دومین نشست تخصصی  :

ازبکستان و تحولات منطقه ای

چهارم اسفند ماه 1387

سخنران:

جناب آقای دکترامیر احمدیان ، استاد دانشگاه