نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی امین نشست تخصصی : نقش آمریکا در جنگ قفقاز ( اوستیای جنوبی)

سی امین نشست تخصصی : نقش آمریکا در جنگ قفقاز ( اوستیای جنوبی)


سی امین نشست تخصصی  :

نقش آمریکا در جنگ قفقاز ( اوستیای جنوبی)

بیست آبان ماه 1387

سخنران:

دکتر ابراهیم متقی ( استاد دانشگاه تهران)