نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیزدهمین نشست تخصصی : افغانستان ؛ چشم اندازها و چالش ها سی و یکم اردیبهشت 1385

سیزدهمین نشست تخصصی : افغانستان ؛ چشم اندازها و چالش ها سی و یکم اردیبهشت 1385


 

  سیزدهمین  نشست تخصصی  :
افغانستان ؛ چشم اندازها و چالش ها
سی و یکم اردیبهشت 1385

سخنرانان:

جناب آقای دکتر سید رسول موسوی - رئیس مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

جناب آقای دکتر بیگدلی - مدیر کل اداره آسیای غربی و رئیس ستاد بازستزی افغانستان