نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی


سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

مجری طرح : دکتر الهه کولایی

همکار طرح : ماندانا تیشه یار

هدف :

ژاپن یکی از بازیگرانی است که تا کنون نقش کمتری در بازیهای منطقه آسیای مرکزی پذیراشده بود. اخیرا این کشور برای دسترسی به منابع انرژی  این منطقه فعالیتهای گوناگونی را سازمان داده که در این پژوهش  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت طرح :

منطقه آسیای مرکزی در شمال کشور ما؛ عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و جهانی پس از استقلال این جمهوری ها  بوده است. اخیرا دولت ژاپن که  نیازمند تأمین منابع انرژی  برای صنایع گوناگون خود است، فعالیت بیشتری را در منطقه را دنبال کرده است.در این پژوهش به اهداف ؛ سیاست ها و برنامه ها ی ژاپن درآ سیای مرکزی پرداخته می شود

خلاصه طرح :

دولت ژاپن که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در مسایل اوراسیا، روابط با  روسیه را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده بود، اینک می کوشد از طریق توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی جایگاه خود را بهبود بخشد.جاذبه ی انرژی در این منطقه و فعالیت گسترده چین و روسیه به نوبه خود برای ژاپن در کنار آمریکا ایفای نقش فعال تری را معنی بخشیده است. مبارزه با بنیادگرایی اسلامی ،افزایش  حضور اقتصادی و نیز بهره برداری از منابع انرژی این منطقه برای ژاپن انگیزه های لازم را برای تشدید فعالیت های گوناگون آن فراهم آورده است

مرداد 1385-1386