نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین نشست تخصصی: تحولات در گرجستان ، زمینه ها و پیامدها سیزدهم اردیبهشت 1384

سومین نشست تخصصی: تحولات در گرجستان ، زمینه ها و پیامدها سیزدهم اردیبهشت 1384


سومین نشست تخصصی:
تحولات در گرجستان ، زمینه ها و پیامدها
سیزدهم اردیبهشت 1384

سخنرانان :

1-دکتر بهرام امیر احمدیان،پژوهشگر مسایل اوراسیای مرکزی :
"تحلیل ژئوپولیتیکی تحولات گرجستان"

3- حمیدر ضا حا فظی، اداره اول کشورهای مشترک النافع:
"نگاهی مختصر به رویدادهای گرجستان و تبعات آن"