نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست

ریاست


 

 

دکتر الهه کولایی           

 

                                                                                                                                       

 

متولد  1335

دکتری روابط بین الملل

فارغ ­التحصیل 1374، دانشگاه تربیت مدرس

استاد و مدیر گروه مطالعات منطقه ­ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

       تلفن دانشگاه :                        66953996 -61112397

    فاکس دانشگاه :                          6641970466953996

 

* پژوهشگر نمونه سال 1390 دانشگاه تهران

* پژوهشگر برجسته سال 1392 دانشگاه تهران

 

Email: elahe.koolaee@gmail.com  

ekolaee@ut.ac.ir

 

مقاله ها

کتاب ها

طرح های پژوهشی

سخنرانی های علمی

پست های اجرایی