نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه‌اندازی و به‌روزرسانی صفحه اپارات مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

راه‌اندازی و به‌روزرسانی صفحه اپارات مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی


 

راه‌اندازی و به‌روزرسانی
صفحه آپارات مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
 
«مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» در پاسخ به نیازهای گوناگون کشور در حوزه مسائل اوراسیای مرکزی، فعالیت خود را از بهمن 1383 آغاز کرد. این مرکز می‌کوشد مسایل
گوناگون جمهوری‌های آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و جمهوری‌های اروپایی مانند دولت‌سازی ، ملت‌سازی، روابط خارجی، تروریسم، امنیت، زنان، جامعه مدنی، روابط روسیه با اعضای پیشین اتحاد شوروی، سیاست، محیط زیست، مواد مخدر و همچنین مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشورهای این منطقه را، بهویژه از نظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و پژوهش قرار ‌دهد.
با دنبال کردن (فالو) صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در آپارات می‌توان به مجموعه فیلم نشست‌های علمی_کارشناسی برگزار شده‌ از سوی مرکز دسترسی پیدا کرد.
 
لینک صفحه آپارات مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
 
aparat.com/cces