نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای تلفن

راهنمای تلفن


 

جدول تخصیص خطوط به ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

 

 

نام بخش‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

نام و نام‌خانوادگی

داخلی

آزاد

ریاست

آقای دکتر خوانساری

2828

2121

66406186

88965103

معاون زیرساخت

آقای مهندس غلامپور دهکی

معاون سامانه‌های اطلاعاتی

آقای دکتر بوبرشاد

پشتیبانی

امور دفتری

خانم نوفرستی

خانم آقارضاکاشی

امور مالی و اداری

خانم‌ رعنا نوفرستی

2119

88967514

خانم پرندیان

کارپردازی

آقای عزیزیان

2112

88968066

اموال و انبار

آقای جلالی

امور عمومی

آقای شهبازی

نامه‌رسان

آقای فرزاد

-

-

انتظامات

آقایان روستایی ـ جعفرخانی

2792

88962605

هیأت علمی

آقای مهندس مرتضوی

-

88963813

هیأت علمی

آقای مهندس کیانی

-

زیرساخت

 • معاون زیرساخت

آقای مهندس غلامپور دهکی

2821

2447

88968573

88968903

88963791

88957609

88953871

66495925

66495927

 • کارگروه پایش شبکه

خانم‌ ‌یعقوب‌زاده

خانم صالحی

خانم صفدری

 • کارگروه پشتیبانی شبکه

آقای ساور

آقای بیدقی

آقای طاهری

 • مسئول سیستم‌های VoIP

آقای نوفرستی

 • کارگروه پشتیبانی مرکز داده

آقای دادرس

خانم رضاخانی

آقای شهبازی

 • کارگروه پشتیبانی سخت‌افزار

آقای شاپوری

آقای افضلی

آقای خونساری

 • کارگروه اطلاع‌رسانی

خانم‌ رضاخانی

خانم هنگامه قاسمی

 • پاسخگویی کاربران شبکه

خانم هنگامه قاسمی

 • امریه

آقای کاوه

 

 

نام بخش‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

نام و نام‌خانوادگی

داخلی

آزاد

سامانه‌های اطلاعاتی

 • معاون سامانه‌های اطلاعاتی

آقای دکتر بوبرشاد

2113

2115

2116

2117

2118

2122

2125

2129

2130

2139

2141

2428

2929

66406755

88967165

88967640

88954205

88970728

88957610

88970846

 • راهبر سامانه جامع آموزش شامل؛
 • خدمات آموزشی، شهریه، آزمون

خانم خداپرست

 • راهبر سامانه‌های پذیرش، تسویه حساب و مدیریت دسترسی کاربران

خانم صالحی

 • راهبر سامانه‌‌های حق‌التدریس و ارزشیابی اساتید

خانم شهسواری

 • پشتیبانی سامانه جامع آموزش

خانم جیلانی

 • مسئول توسعه سامانه آموزش

خانم نوروز

 • راهبر سامانه‌های پژوهشی شامل؛
 • سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS)، نشریات الکترونیکی، مدیریت همایش‌های علمی

خانم آریان‌نیا

 • توسعه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش‌ و فناوری (RTIS)

آقای نیک آئین

 • پشتیبانی سامانه نشریات الکترونیکی

خانم رجبی

 • راهبر سامانه‌ کتابخانه

خانم زاد

 • راهبر سامانه‌های دانشجویی و کارکنان شامل؛
 • تغذیه، خوابگاه، تردد، حضور و غیاب، ارزیابی عملکرد و ارتقاء شغلی کارکنان، مدیریت آموزش کارکنان

آقای نویدی

 • توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

خانم ملک‌لوزاده

 • پشتیبانی فنی

خانم سعادت

 • راهبر پایگاه داده

خانم شبیری

 • راهبر اطلاعات

خانم کتابچی

 • پشتیبانی سامانه هوش سازمانی

خانم حسینی

 

آقای پالیزی

 • راهبر سامانه‌های عمومی شامل:
 • صدور کارت، پخش زنده، خبر، پیامک

خانم فارسی

 • راهبر سامانه‌های منابع انسانی شامل؛
 • پرسنلی، حقوق و دستمزد، رفاهی

خانم‌ ابوالفتح

 • سامانه پرسنلی
 • سامانه حقوق و دستمزد

خانم شعبانی

 • راهبر سامانه‌های اداری و مالی شامل؛
 • دبیرخانه و گردش مکاتبات، آرشیو دیجیتال

خانم وفائی

 • سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

خانم طهماسبی

 • راهبر سامانه‌های حسابداری ـ انبار و اموال

خانم نورمحمد

 • سامانه حسابداری
 • سامانه وام

خانم مهرعلی

 • سامانه انبار و اموال

آقای میره‌ای

 • کارشناس جمع‌آوری اطلاعات

آقای کازرونی

 • امریه

آقای پروانه

میز

خدمات

 • مسئول میز خدمات

خانم طهمورس‌زاده

 • کارشناس میز خدمات

خانم مهتاب قاسمی

پشتیبانی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) :     2975   و   2142

پست الکترونیکی:    citc@ut.ac.ir

کدپستی:   1417633861

آدرس وب سایت:     http://citc.ut.ac.ir

نمابر کارپردازی: 88960708

خطوط   dialup : 
9716118

نمابر دفتر ریاست:  88965781

کشیک شبکه در ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 :   88969465 (امکان دریافت پیغام صوتی)   و   8233714-0936 (امکان دریافت پیام کوتاه)