نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دهمین نشست تخصصی : کنوانسیون محیط زیست دریای خزر دوم اسفند ماه 1384

دهمین نشست تخصصی : کنوانسیون محیط زیست دریای خزر دوم اسفند ماه 1384


دهمین  نشست تخصصی  :
کنوانسیون محیط زیست دریای خزر
دوم اسفند ماه 1384

سخنرانان :

آقای دکتر جمشید ممتاز - استاد دانشگاه تهران - رئیس کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل

آقای دکتر پورکاظمی - رئیس موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

آقای مجتبی دمیرچی - رئیس دبیرخانه مسائل دریای خزر - وزارت امور خارجه