نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه(جدید)

دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه(جدید)


 

دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه با پهنای باند حداقل 1Mbps فراهم شده است. نحوه استفاده از آن در وبگاه دانشگاه تهران با عنوان «دسترسی به اینترنت» درج شده است.


 
مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه