نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحول در نظریه های منطقه گرایی

تحول در نظریه های منطقه گرایی


تحول در نظریه های منطقه گرایی

مجری طرح : دکتر الهه کولایی

همکار طرح : دکتر بهاره سازمند

هدف :

بررسی نظریه های منطقه گرایی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر تحول نظریه های منطقه گرایی

ضرورت طرح :

از بررسی آثار منتشر شده در این حوزه می توان به این جمع بندی رسید که به زبان فارسی و حتی به زبان انگلیسی اثری با عنوان  و مضمون تحول در نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای منتشر نشده است. انجام این پژوهش می تواند یکی از نیازهای جامعه علمی کشور به خصوص رشته مطالعات منطقه‌ای را برآورده سازد، زیرا یکی از دروس اصلی رشته مطالعات منطقه‌ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری درس «نظریه‌های منطقه‌گرایی و همگرایی منطقه‌ای» است که اثری با این عنوان و محتوا تاکنون منتشر نشده است