نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و پنجمین نشست تخصصی : ج.ا.ایران از نگاه روسیه دوازدهم اسفندماه 1386

بیست و پنجمین نشست تخصصی : ج.ا.ایران از نگاه روسیه دوازدهم اسفندماه 1386


بیست و پنجمین نشست تخصصی  :
ج.ا.ایران از نگاه روسیه
دوازدهم اسفندماه  1386

سخنرانان:

جناب آقای دکتربیژن ژند شکیبی ، استاد مهمان در  موسسه مطالعات اروپا و آمریکای شمالی -  دانشگاه تهران

جناب آقای احمد منتظران ، کارشناس روسیه – وزارت امور خارجه