نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و هشتمین نشست تخصصی : روابط سیاسی - اقتصادی ایران و روسیه، در دوران ولادیمیر پوتین 1387-1379

بیست و هشتمین نشست تخصصی : روابط سیاسی - اقتصادی ایران و روسیه، در دوران ولادیمیر پوتین 1387-1379


بیست و هشتمین نشست تخصصی  :

 روابط سیاسی - اقتصادی ایران و روسیه، در دوران ولادیمیر پوتین 1387-1379

دوازدهم خردادماه 1387

سخنرانان:

 جناب آقای دکتر بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه

سرکار خانم الهه کولایی ، استاد دانشگاه