نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و نهمین نشست تخصصی : ریشه ها و پیامدهای جنک در گرجستان

بیست و نهمین نشست تخصصی : ریشه ها و پیامدهای جنک در گرجستان


بیست و نهمین نشست تخصصی  :

ریشه ها و پیامدهای جنک در گرجستان

پانزدهم مهرماه 1387

سخنرانان:

 جناب آقای دکتر بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه

سرکار خانم الهه کولایی ، استاد دانشگاه تهران