نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بولتن

بولتن


 

‹‹ آخرین بولتن

 
 
 


 یازدهمین  شماره " بولتن برنامه اوراسیای مرکزی "پاییز و زمستان 1387 برای علاقه مندان و پژوهشگران حوزه مطالعات اوراسیا منتشر  شد.
مطالب این شماره شامل مباحث زیر است:

- گزارشی از نشستهای تخصصی برنامه اوراسیای مرکزی

- مقالات

- دیدارها

- معرفی و نقد کتاب

- خبرها

   بولتن برنامه اوراسیای مرکزی ( سال چهارم - شماره 10- بهار و تابستان  1387 ) بصورت فایلPDF