نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی همایش بین المللی همایش بین‌المللی ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها

آگهی همایش بین المللی همایش بین‌المللی ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها


 

 آگهی همایش بین المللی همایش بین‌المللی ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها
 
انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای 
 
مهلت فرستادن چکیده مقاله‌ها: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ 
مهلت فرستادن اصل مقاله‌ها: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 
زمان برگزاری همایش: ۲۸ و ۲۹ دی ۱۴۰۱
نشانی الکترونیکی دبیرخانه
 
کلیدواژه‌ها: ادیان، صلح، فرهنگ، ایران
برای دریافت فایل آگهی همایش اینجا و اینجا کلیک کنید.